Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 13. Công dân với cộng đồng - loigiaihay Bài 13: Công dân với cộng đồng - 123doc Bài 13: Công dân với cộng đồng | Học trực tuyến - Hoc24 công dân với cộng đồng tiết 2, soạn bài 13 công dân với cộng đồng, giải bài tập giáo dục công dân 10 bài 13, bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bài 13 công dân với cộng đồng lớp 10, bài 13 công dân với cộng đồng violet, công dân với cộng đồng tiết 1, giai bai tap gdcd 10 bai 13 trang 94

Hãy nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao dưới đây:

Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta.

Em hãy cùng các bạn lập kế hoạch giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trường hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Thế nào là sống hòa nhập? Điều gì sẽ xảy ra đối với người sống không hòa nhập với cộng đồng, xã hội? Vì sao?

Em tán thành hay không tán thành với từng ý kiến dưới đây? Vì sao?

Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một thành quả của sự hợp tác giữa các bạn trong lớp, trong trường em hoặc giữa địa phương em với các địa phương khác.

Em hãy lập kế hoạch cùng hợp tác với các bạn trong nhóm, trong tổ, trong lớp để thực hiện một công việc chung của tập thể.