Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyểt Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Bài 13 Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen Bài 12: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen - Hoc247 sinh 12 bài 16, bài tập ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen, trắc nghiệm ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen, sinh học 12 bài 14, giải bài tập sinh học lớp 12 bài 13, ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen, bài 13 sinh học 12 cơ bản, giải bài tập sinh 12 bài 16

Bài 1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Bài 2. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

Bài 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Bài 4