Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 – 9, một cửa hàng giảm giá 10% một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau:

Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 – 9, một cửa hàng giảm giá 10% một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau:

Em hãy kiểm tra xem người bán hàng tính giá mới có đúng không?

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: Giảm 10% = \({90} \over {100}\)

\(A.35000.{{90} \over {100}} = 31500\)đ ≠ 33000 đ    (Sai)

\(B.120000.{{90} \over {100}} = 108000\)đ      (Đúng)

\(C.67000.{{90} \over {100}} = 60300\)đ          (Đúng)

\(D.450000.{{90} \over {100}} = 405000\)đ ≠ 420000đ          (Sai)

\(E.240000.{{90} \over {100}} = 216000\)đ      (Đúng)