Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đoạn đường sắt Hà Nội – Hải Phòng dài 102 km. Một xe lửa xuất phát từ Hà Nội đã đi được 3/5 quãng đường. Hỏi xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu Kilomet ?

Đoạn đường sắt Hà Nội – Hải Phòng dài 102 km. Một xe lửa xuất phát từ Hà Nội đã đi được \({3 \over 5}\) quãng đường. Hỏi xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu Kilomet ?

Hướng dẫn làm bài:

Xe lửa xuất phát từ Hà Nội đi được quãng đường là:

 \(102.{3 \over 5} = 61,2(km)\)

Vậy xe lửa còn cách Hải Phòng:

102 – 61,2 = 40,8 (km)