Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q lần lượt là giao của mặt phẳng (alpha ) với các đường thẳng CD, DS, SA. Tập hợp các giao điểm I của hai đường thẳng MQ và NP là:

Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q lần lượt là giao của mặt phẳng   với các đường thẳng CD, DS, SA. Tập hợp các giao điểm I của hai đường thẳng MQ và NP là:

(A) Đường thằng

(B) Nửa đường thẳng

(C) Đoạn thẳng song song với AB

(D) Tập hợp rỗng

Đáp án: C