Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ đường cao AE, BF của hình thang

12. Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

Bài giải:

                

Xét hai tam giác vuông AED và BFC

Ta có: AD = BC (gt)

(gt)

Nên  ∆AED =  ∆BFC (cạnh huyền - góc nhọn)

Suy ra: DE = CF