Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

(A) \({1 \over 2}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \);                 (B) \(\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \);

(C) \(\sqrt {2({a^2} + {b^2} + {c^2})} \);             (D) \({{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} } \over 3}\).

Giải

Chọn (A) \({1 \over 2}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \).