Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 12 Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa?

Bài 12 Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa?  

Acquy hoạt động như thế nào để có thẻ sử dụng nhiều lần.?

Giải:

Acquy gồm 2 bản cực ngâm trong chất điện phân

Ví dụ: Acquy chì : bản cực dương làm bằng chì điôxít và bản cực âm bằng chì, chất điện phân là dung dịch axit sunfuric loãng.

=> Acquy là một pin điện hóa.

Acquy hoạt động theo nguyên tắc phản ứng hóa học thuận nghịch: Nó tích trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện.

Một acquy có thể sử dụng nhiều lần.