Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

12. Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g =

12. Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.     

Trả lời:

Tương tự các bài trên.

- Gọi t là thời gian từ lúc rơi cho tới khi chạm đất.

Ta có: h = s = \( \frac{gt^{2}}{2}\) (quãng đường vật rơi)                   (1)

- Gọi h' là quãng đường vật rơi đến trước khi chạm đất 1 giây:

h' = s' = \( \frac{g}{2}\) (t – 1)2.                                                   (2)

Gọi ∆h là quãng đường vật rơi (đi được) trong giây cuối cùng:

∆h = h - h' = 15m                                                     (3)

Thay (1), (2) vào (3):

=> \( \frac{gt^{2}}{2}\) - \( \frac{g}{2}\) (t2 – 2t + 1) = 15

=> gt - \( \frac{g}{2}\) = 15 => t = \( \frac{15+5}{10}\) = 2s

Thay t = 2s vào (1) => h = \( \frac{10.2^{2}}{2}\) = 20m.