Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến

Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến 120oC được không?

Hướng dẫn giải:

Không thể vì  áp suất chuẩn (1 atm), nước sôi ở 100oC và biến dần thành hơi.