Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thay chữ số vào dấu *

119. Thay chữ số vào dấu * để được hợp số: \(\overline{1*}\); \(\overline{3*}\).

Bài giải:

Cách 1: Xét xem mỗi số từ 10 đến 19 (từ 30 đến 39) xem số nào có ước khác 1 và chính nó.

Cách 2: Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách giáo khoa đề loại bỏ các số nguyên tố trong khoảng từ 10 đến 19 (từ 30 đến 39).

ĐS: 10; 12; 14; 15; 16; 18; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39.