Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình. Hỏi:

118. Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng \(\frac{3}{7}\) số bi của mình. Hỏi

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?

Hướng dẫn giải.

a) Dũng được Tuấn cho 9 viên bi ;

b) Tuấn còn lại 12 viên bi.