Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu

116. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈, \(\notin\) hoặc ⊂ vào ô vuông cho đúng:

83 \(\square\) P,                     91 \(\square\) P,                        15 \(\square\)  N,                   P \(\square\) N.

Bài giải:

83 ∈ P,               91 \(\notin\) P,                    15 ∈ N,                 P ⊂ N.