Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

\({3 \over 7},6{1 \over 3},{{ - 1} \over {12}},0,31\)

Hướng dẫn làm bài:

Số nghịch đảo của các số lần lượt là: \({7 \over 3};{3 \over {19}}; - 12;{{100} \over {31}}\)