Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là điểm di động trên đoạn AB.

Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là điểm di động trên đoạn AB. Qua M vẽ mặt phẳng () song song với (SBC)

Thiết diện tạo bởi () và hình chóp S.ABCD là hình gì?

(A) Tam giác

(B) Hình bình hành

(C) Hình thang

(D) Hình vuông

Đáp án: C