Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật nhúng vào trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào?

Một vật nhúng vào trong chất lỏng chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét có:

- Điểm đặt trên vật

- Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên

- Độ lớn bằng trọng lượng khối bị vật chiếm chỗ.

F = Vd ( V thể tích khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ, d trọng lượng riêng của chất lỏng)