Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

11. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều?

11. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều?

A. v + v0 = √2as

B. v2 + v02  = 2as

C. v - v0 = √2as

D. v2 - v02  = 2as

Trả lời:

D