Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp. Tính tiêu cự của kính.

Bài 11. Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp.

a) Tính tiêu cự của kính.

b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

a) f = \(\frac{1}{D}\) = - 0,20m = -20 cm.

b) d' = \(\frac{df}{d = f}= \frac{30(-20)}{50}\) = -12 cm

k = - \(\frac{d'}{d}= \frac{2}{5}\).