Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

11.

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

b) Điền vào bảng:

 

Bài giải:

a) 135.10 + 7 = 1357.

b)