Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo) - Loigiaihay Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) - Lớp Trưởng Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) - Lớp Trưởng sinh học 6 sự hút nước và muối khoáng của rễ tiếp theo, sự hút nước và muối khoáng của rễ tiết 2, sinh hoc lop 6 bai 12, những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây cho ví dụ, sự hút nước và muối khoáng của rễ lop 6, cây cần những loại muối khoáng nào, sinh hoc 6 bai 12, kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

Câu 1. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?Trả lời:Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.