Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ - Lớp Trưởng Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ - Lớp Trưởng Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ - Loigiaihay sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo), vì sao cung cấp đủ nước đúng lúc cây sẽ sinh trưởng tốt cho năng suất cao, giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng, sự hút nước và muối khoáng của rễ tiet 1, bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng, những cây cần ít nước, vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu lan rộng số lượng rễ con nhiều, những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây cho ví dụ

Lý thuyết về sự hút nước và muối khoáng. Tất cả các cây đều cần nước.

Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây.

Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây. Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào các loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống (nhất là thời tiết).