Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Liên kết gen và hoán vị gen - Cadasa Sinh học THPT: Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen | Trường THPT Marie Curie liên kết gen là gì, đặc điểm của liên kết gen, bài tập liên kết gen và hoán vị gen, cơ sở tế bào học của liên kết gen, hoan vi gen la gi, sơ đồ lai của hoán vị gen, khái niệm hoán vị gen, hoán vị gen là hiện tượng

Bài 1. Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập? Bài 2. Có thể dùng những phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?

Bài 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết? Bài 4*. Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST?