Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O. Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua diểm O.

Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua diểm O.

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ đường thẳng c // a đi qua O ta được a // b.

Ta có: \({\widehat O_1} = {38^0}\) (hai góc so le trong)

\(\widehat {{O_2}} + {132^0} = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

Nên \(\widehat {{O_2}} = {180^0} - {132^0} = {48^0}\)

Do đó: \(\widehat O = {\widehat O_1} + {\widehat O_2} = {38^0} + {48^0} = {86^0}\)