Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân: 7%, 45%, 216%

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,  45%,  216%

Hướng dẫn làm bài:

7% = 0,07;                               45% = 0,45;                             216% = 2,16.