Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Cadasa Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Loigiaihay Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Quảng Văn Hải tương tác cộng gộp là gì, bài tập trắc nghiệm tương tác gen, tương tác bổ sung là gì, tương tác át chế, thế nào là gen đa hiệu, bài tập tương tác gen, tương tác gen không alen, gen đa hiệu thực chất là

Bài 1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn.

Bài 4. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao? Bài 5 Thế nào là gen đa hiệu?