Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.

Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.

 

Hướng dẫn làm bài:

 

Áp dụng bài 69 ta có cách vẽ sau:

-Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với a tại A cắt b tại B.

-Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với b tại C cắt a tại D.

-Vẽ đường thẳng c qua M vuông góc với BD

=>C là đường qua M và qua giao điểm của hai đường a, b

Vì 3 đường thẳng a, b, c là 3 đường cao trong ∆DMB nên đồng quy