Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp,

10. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải:

- Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp.

- Cường độ dòng điện như nhau tại các vị trí khác nhau của dòng điện.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng  các hiệu điện thế trên mỗi đèn.