Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

(A) Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng.

(B) Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu.

(C) Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau.

(D) Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cùng nằm trên một mặt nón.

Giải

Chọn (B) Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu.