Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ âm điện của một nguyên tử là gì ?

10. Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?

Bài giải:

Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử (những electron bị hút là những electron nằm trong liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử).

Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm A giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Thí dụ:            IA      3Li              11Na                     19K               37Pb             35Co

Độ âm điện:               1                 0,9                  0,8               0,8              0,7