Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 10. Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

Bài 10. Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

A. Nhiệt năng.

B. Thế năng đàn hồi.

C. Hóa năng.

D. Cơ năng.

Giải:

Chọn D