Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a)So sánh (-2).3 và -4.5. b)Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

(-2).30 < -45;                                       (-2).3 + 4,5 <0.

Hướng dẫn làm bài:

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

Ta có: -2 < -1,5 và 3 > 0

=>(-2).3 < (-1,5).3

=>(-2).3 < -4,5

b) Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 10 > 0  thì được:  (-2).30 < -45

Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta cộng vào cả hai vế với 4,5 thì được:

 \(\left( { - 2} \right).30 + 4,5 <  - 4,5 + 4,5\)

=>(-2).30 + 4,5 < 0