Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

10. Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

A. Sao siêu mới

B. Punxa

C. Lỗ đên

D. Quaza

Hướng dẫn:

Đáp án: D