Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

Bài 10. Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

a) Xác định điểm cực cận và điểm cực viễn.

b) Tính độ tụ của thấu kính phải đeo cách mắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm không điều tiết.

Hướng dẫn giải:

a) Cv: ∞; OC= 100 cm.

b) d' → ∞; d = f = 25 - 2 = 23 cm; D ≈ 4,35 dp.