Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng.

10. Chọn câu đúng.

Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng.

A. 0,1 μm.                                                 B. 0,2 μm.

C. 0,3 μm.                                                 D. 0,4 μm. 

Hướng dẫn.

D.

Xem bảng 30.1 (SGK trang 155) giới hạn quang điện của đồng là λ= 0,3 μm, với ánh sáng có bước sóng λ = 0,4 μm > λ nên không xảy ra hiện tượng quang điện.