Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 10. Giảm phân - Sinh học 9 - Đỗ Tú Lệ - Thư viện Bài giảng điện tử Bài 10: Giảm phân - loigiaihay Bài 10: GIẢM PHÂN | Học Để Thi sinh học 9 bài 10 bảng 10, soạn sinh học lớp 10 bài giảm phân, sinh học 9 bài 11, giáo án bài 19 sinh học 10, soạn sinh học lớp 9 bài 10, trả lời câu hỏi sinh học 10 bài 19, giải bài tập sinh học 9 bài 10, hiện tượng các nst tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì

Khi bắt đầu phân bào các NST kép xoắn và co ngắn. Sau đó, diền ra sự tiếp hợp cập đôi cùa các NST kép tương đồng theo chiều dọc và chúng có thể bắt chéo với nhau.

Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao từ cái (hay giừa một tinh trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử

Trong quá trình phát sinh giao từ cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào.

Những diến biến cơ bản của NST trong giảm phân II

Quan sát hình 10 và dựa vào các nội dung nêu trên để điền nội dung vào bảng 10

1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân. 2.Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tê bào con được tạo thành qua giảm phân ?

3. Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân. 4. Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở ki sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn tưong các trường hợp sau đây ?