Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Hướng dẫn giải:

Tổng hợp 2 lực đó vào vật rắn phải bằng không.