Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào ?

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải là đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống.