Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình 3. cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tít có ở những đâu.

Dựa vào hình 3. cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tít có ở những đâu.


GỢI Ý LÀM BÀI

-Công nghiệp khai thác than: Quảng Ninh.

-Công nghiệp khai thác dầu mỏ: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng.

-Công nghiệp khai thác a-pa-tit: Cam Đường.