Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khi chuyển thành hợp kim?

Bài 1. Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khi chuyển thành hợp kim?

Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tham gia mạng tinh thể của hợp lkim. Nhìn chung hợp kim có nhiều tính chất hóa học tương tự tính chất của các đơn chất tham gia tạo thành hợp kim nuhuwngtinhs chất vật lý và tính chất hóa học khác nhiều với đơn chất ( như hợp kim không bị ăn mòn,siêu cứng, có nhiệt độ nóng chảy thấp, hợp kim nhẹ, cứng, bền)