Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ?

Bài 1. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ?

Trả lời:

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,...