Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là.

Bài 1.  Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A.3                       B.\(\frac{3}{10}\)                             C. \(\frac{3}{100}\)                D. \(\frac{3}{1000}\)

Bài giải: B