Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính diện tích hình tam giác có:

Tính diện tích hình tam giác có:

a)     Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b)    Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm.

Bài giải:

a) Diện tích hình tam giác = \(\frac{8.6}{2}\)=24 cm 2

b) Diện tích hình tam giác = \(\frac{2,3.1,2}{2}\) = 1,38  dm 2

Các bài học nên tham khảo