Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Hướng dẫn giải:

 Giống: Đều là oxit axit, và đều có tính oxi hóa

 Khác:

CO2:

– Ở thể khí trong điều kiện thường

– Tan trong nước

– Không tác dụng với HF

SiO2:

– Ở thể rắn trong điều kiện thường

– Không tan trong nước

– Tác dụng được với HF