Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Cho phản ứng

Bài 1. Cho phản ứng :  2Na + Cl2  → 2NaCl

Trong phản ứng này, nguyên tử natri

A. bị oxi hoá. 

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI :     A đúng.

a