Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính: a) 216,72 : 42;

Tính:

a)     216,72 : 42;

b)    1: 12,5;

c)     109,98 :  42,3

Hướng dẫn giải

a)                            b) 

c) 

a: 5,16; b: 0,08; c: 2,6