Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

a)     Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b)    Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Hướng dẫn giải:

a)     37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b)    So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,05%