Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghề nào là chính

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghề nào là chính

GỢI Ý LÀM BÀI

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề:

- Nghề nông (trồng lúa, chè, ngô, rau, cây ăn quả...)

- Nghề thủ công (dệt, thêu, đan, rèn, đúc...)

- Khai thác khoáng sản (gỗ, mây, nứa, măng, mộc nhĩ...)