Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em,

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Trường Vạn Thịnh có: 

   552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)

               Đáp số: 600 học sinh