Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

Hướng dẫn:

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt

+ Có hướng ngược hướng của vận tốc

+ Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật