Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Vẽ đồ thị của các hàm số:

Bài 1. Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y = 4x ;

b) y= \(\left ( \frac{1}{4} \right )^{x}\).

Hướng dẫn giải:

a) Đồ thị hàm số y = 4x nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, cắt trục tung tại các điểm (0;1), đi qua điểm (1;4) và qua các điểm (\(\frac{1}{2}\); 2), (\(-\frac{1}{2}\); \(\frac{1}{2}\)), (-1; \(\frac{1}{4}\)).

Đồ thị nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.

b) Đồ thị hàm số  y= \(\left ( \frac{1}{4} \right )^{x}\) nằm hoàn toàn về phía trên trục hoành, cắt trục tung tại điểm (0; 1), đi qua điểm (1; \(\frac{1}{4}\)) và qua các điểm (\(-\frac{1}{2}\); 2), (-1;4). Đồ thị nhận trục hoành làm tiệm cận ngang ( bạn đọc tự vẽ hình)